15.7.2020

Od bipolární jistoty k chaosu

Lidská společnost se pádem železné opony a bipolárního rozdělení světa dostala do situace, kdy přestaly platit staré jistoty. Pod pláštíkem demokratizace a ekonomické a politické i bezpečnostní spolupráce se nezačalo budovat rovnocenné partnerství východu a západu, ale začalo se slavit vítězství západu nad východem, navíc způsobem, jako by východ byl dobit silou v kruté válce. […]

Nezařazené