19.10.2020

Lidská společnost se pádem železné opony a bipolárního rozdělení světa dostala do situace, kdy přestaly platit staré jistoty. Pod pláštíkem demokratizace a ekonomické a politické i bezpečnostní spolupráce se nezačalo budovat rovnocenné partnerství východu a západu, ale začalo se slavit vítězství západu nad východem, navíc způsobem, jako by východ byl dobit silou v kruté válce. Východní země byly bez milosti ekonomicky vydrancovány, a ruku v ruce s ekonomickým oslabením, přišla i jejich faktická politická podřízenost západním „vítězům“. Alespoň do doby, než v Rusku přišel místo slabého alkoholika Jelcina silný a charismatický Putin, který dokázal postupně alespoň částečně obnovit sílu a nezávislost Ruska.

Chaos lidem neprospívá

Lidé ale v životě potřebují jistoty. To jim ale dnešní svět na pokraji války nedává. Dá tedy lidem jistotu, alespoň krátkodobou horoskop na zítra? Zdá se, že ano.

Nezařazené